icon PotColorWhite — 100 white icons
100 white icons